Links

www.kifid.nl
De verzekeringsbranche heeft een eigen klachteninstituut, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Hier vindt u informatie over deze stichting.

www.afm.nl
De autoriteit financiële markten (AFM) houdt toezicht op de financiële branche en verleent vergunningen aan aanbieders van verzekeringen en overige financiële diensten. Op deze site vindt u informatie over de AFM en kunt u verschillende registers raadplegen.

www.verbondvanverzekeraars.nl
Het verbond van verzekeraars is een belangenvereniging waarbij de meeste verzekeraars zijn aangesloten.